جهت مشاهده تصاویر با سایز بزرگتر روی آن ها کلیک کنید


پروژه "باغ گردو" با تم طراحی باغ ژاپنی - تهران، لواسان

مدلینگ - رندر - مشارکت در طراحی (جزئیات و محوطه)پروژه "باغ گل ها (Rose Garden)" آلترناتیو شماره 1

مدلینگ - رندر - مشارکت در طراحی (جزئیات و محوطه)پروژه "باغ گل ها (Rose Garden)" آلترناتیو شماره 2

مدلینگ - رندر - مشارکت در طراحی (جزئیات و محوطه)مجتمع تجاری اداری اراضی تپه سفید - چهاردانگه - آلترناتیو شماره 1

مدلینگ - رندر - مشارکت در طراحیمجتمع تجاری اداری اراضی تپه سفید - چهاردانگه - آلترناتیو شماره 2

طراحی - مدلینگ - رندرمجتمع تجاری اداری سهند - تهران، ظفر، نفت شمالی (نماهای خارجی)

رندر - ارائهمجتمع تجاری اداری سهند - تهران، ظفر، نفت شمالی (نماهای داخلی)

مدلینگ - رندر - مشارکت در طراحی (جزئیات)مسابقه طراحی سردر دانشگاه هنر کرج

مدلینگ - رندر - مشارکت در طراحیبوستان دانش و طبیعت - ساختمان نمایشگاه مجموعه

مدلینگ - رندر - مشارکت در طراحی (جزئیات و محوطه)بوستان دانش و طبیعت - ساختمان کتابخانه مجموعه

مدلینگ - رندر - مشارکت در طراحی (جزئیات و محوطه)بوستان دانش و طبیعت - ساختمان اداری مجموعه

مدلینگ - رندر - مشارکت در طراحی (جزئیات و محوطه)پروژه بوستان قاضی آباد - تهران، لواسان

مدلینگ - رندر - مشارکت در طراحی (جزئیات و محوطه)پروژه تخریب و نوسازی مسجد رضوی - طالقان، زیاران

مدلینگ - رندر - ارائهباغ نور - پروژه دانشجویی (پایان نامه کارشناسی ارشد) - فضای خارجی

مدلینگ - رندر - ارائهباغ نور - پروژه دانشجویی (پایان نامه کارشناسی ارشد) - فضای داخلی

مدلینگ - رندر - ارائهمجتمع مسکونی صد واحدی در مجاورت بزرگراه کردستان - تهران

طراحی - مدلینگ - رندر مجموعه اداری فرهنگی شهرداری و شورای شهر شیراز - شیراز، میدان امام حسین

طراحی - مدلینگ - رندر طراحی ویلای نمونه در مجتمع تفریحی اقامتی اساتید و کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران، فشم

طراحی - مدلینگ - رندر هتل چهارستاره - شهرستان بابلسر

طراحی - مدلینگ - رندر